Styrelsen

Vår styrelse består sedan årsstämman 2020 av:

Lena Bengtsson – Ordförande

Malin Westholm – Kassör

Helena Meriläinen – Sekreterare

Lina Ahlerup – Ordinarie ledamot

Maria Angeliki Evliati – Ordinarie ledamot

Kristian Saebdal – Suppleant

Anders Knutsson – Suppleant

Julian Sievers – Suppleant

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Du når oss enklast och du får snabbast svar via e-post: digelpressen (at) gmail.com

Vad får styrelsen bestämma i en bostadsrättsförening?

Styrelsen har rätt att avgöra alla frågor som inte lagen eller stadgar föreskriver att medlemmarna skall fatta beslut om. Exempel på vad medlemmarna har rätt att bestämma om på föreningsstämma är:

* Ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten
* Ändring eller ianspråktagande av lägenhet
* Ändring av insats
* Utvidgning av föreningens verksamhet
* Ändring av stadgar
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Fastställande av balans och resultaträkning
* Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
* Arvode
* Resultatdisposition

Får medlemmarna ta del av styrelseprotokollen?

Nej. Styrelseprotokollen är interna arbetsanteckningar som kan innehålla integritetskänsliga uppgifter för enskilda medlemmar och/eller föreningen. Därför väljer de flesta styrelser att inte dela ut styrelseprotokollen till medlemmar. Däremot är protokollen från föreningsstämmor tillgängliga för medlemmarna.