Bostadsrättsföreningen Digelpressen Posts

IP-Only har nu via sin underleverantör Netel påbörjat installationen av fiber i våra hus. Ni kommer att få ett meddelande några dagar innan de ska göra installationen i just din bostad, så ni kan vara hemma den dagen eller lämna nycklar så att de kommer in i din bostad. Bredband Ingen förändring kommer att ske den första tiden, vi har fortfarande kvar vårt gruppavtal för bredband med ComHem fram till 2018-09-30. Efter detta datum kommer vi att ha förhandlat fram ett nytt avtal för bredband via fibern, som ni nu får indragen i lägenheten. Det betyder att fram till 2018-09-30…

Inför kommande helger och myskvällar med levande ljus skulle vi vilja påminna alla att kontrollera att det finns åtminstone en brandvarnare i lägenheter mindre än 60 kvm, två i större lägenheter. Brandvarnarna ska placeras i taket, inte på väggen, och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar. Placera brandvarnare nära köket, dock inte i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar. Se till att du kan höra brandvarnaren från sovrummet. Om du är osäker om din brandvarnare är placerad rätt ta gärna kontakt med styrelsen.

Efter omläggninger i oktober är vissa områden fortfarande drabbade av stora problem, däribland Typografvägen. Vi beklagar rådande läge och vad det innebär för alla boende. Vi håller koll på läget och anmäler kontinuerligt utebliven hämtning. Det du som boende kan göra så länge är: Sortera så mycket som möjligt. Platta till och komprimera innehållet i soppåsen. Förslut påsen extra noga för att undvika lukt. Mer information hittar du på www.svoa.se.